Category Archive Välgörenhet för djur

Bykalle

Extra slantar till välgörenhet

De flesta vill kunna hjälpa andra. Det bästa sättet att hjälpa människor eller djur som på olika sätt är utsatta är genom att skänka pengar till en välgörenhetsorganisation. Men för många räcker månadslönen knappt till och om du inte har möjlighet att sätta av pengar till välgörenhet från din inkomst finns det flera andra saker du kan göra. I det här inlägget får du några förslag på hur du kan få in extra slantar som du kan spara och ge bort till välgörande ändamål.

Sälj äkta smycken

Alla pengar gör skillnad. Men om du vill kunna ge bort en större summa pengar kan du få in en bra peng på dina smycken. Särskilt om de är tillverkade av äkta guld, silver eller är utsmyckade med ädelstenar. Har du smycken av äkta guld kan du sälja ditt guld till företag som köper upp det. Du får betalt för guldet när företaget har mottagit ditt brev och värderat det. Därefter kan du själv välja om du ska ge bort pengarna på en gång eller öppna ett särskilt konto för pengar du ska ge bort till välgörenhet om du vill ge en större summa. Därför kan det vara värt att sälja guld.

Sälj möbler, kläder och inredning

Förutom att smycken kan ha ett större värde kan du också låta dina övriga saker gå till försäljning. Har du till exempel kläder från dyrare varumärken kan du sälja dem. Förutom kläder kan du sälja möbler och inredning. Det viktigaste är att allt är helt och rent.

Välgörenhet för djur

Bykalle

Välgörenhet för djur

Det finns gott om välgörenhetsorganisationer för djur. Det kan vara små ideella välgörenheter eller stora internationella organistioner. I Sverige har vi exempelvis Hundstallet som tar in övergivna hundar för adoption till nya familjer samt katthem som hjälper hemlösa katter att hitta nya hem. För små ideella föreningar som driver välgörenhet för djur är sponsorer och donationer från privatpersoner livsviktiga. Även om du har en begränsad ekonomi och tycker att du inte har råd att ge bort pengar kan du genom att spara på olika sätt skapa möjlighet att kunna ge bort en slant emellanåt. Kom ihåg att alla bidrag, små som stora, är en välbehövlig hjälp.

Bergsgorillor

WWF är en internationell organisation som arbetar på olika sätt för att hjälpa och skydda utrotningshotade djur världen över. Bergsgorillan är ett av dessa djur som under senare årtionen fått stor uppmärksamhet särskilt efter filmen “De dimhöjda bergens gorillor”. WWF bidrar till bergsgorillornas skydd och har ett pågående projekt med att bygga regnvattentankar för dricksvatten så att människor inte går in i nationalparken. Ett viktigt skydd för bergsgorillor är turism. Det kan låta märkligt att utländska besökare blivit det kanske största skyddet för dessa majestätiska djur. Anledningen är att stora inkomster från turism har givit landets regering initiativet att skydda gorillorna.

Att hjälpa

Det finns många sätt att hjälpa djur som att exempelvis skänka en slant till föreningar, organisationer eller WWF. Det händer ibland att vi själva behöver tillfällig ekonomisk hjälp och måste låna pengar på grund av en oväntad utgift eller räkning. Istället för att ta ett dyrt lån kan du vända dig till den bästa pantbanken i Sverige. Belona är en trygg och säker online pantbank för belåning av smycken som har upp till 14,20 procent lägre årsränta än deras största konkurrent. Allt du behöver göra är att beställa en gratis pantpåse som är försäkrad samt har ett förbetalt REK. Skicka in dina värdesaker till pantbanken, acceptera Belonas låneerbjudande och få dina pengar på kontot inom fem minuter.

Tigern

Hos världsnaturfonden, WWF, kan du förutom att skänka pengar även bli fadder för ett utrotningshotat djur som till exempelvis tigern. Tigern är fondens största fadderskap och svenska tigerfaddrar bidrog med nära tio miljoner kronor (2018) till det fortgående arbetet att rädda de vilda tigrarna. Världsnaturfoden arbetar aktivt för att skydda, sköta och restaurera tigermiljöer så att både tigern och bytesdjuren kan öka i antal. I Ryssland har bland annat jägare från Sverige utbildat tigerbiologer om hur man bäst utfodrar klövvilt under vintern för att kunna öka bytesdjurens antal. Dessutom utbildar och utrustar WWF “village game scouts” vars uppgift är att skydda reservaten från tjuvjägare.

Välgörenhet för djur

Byivadmin

Historisk och kulturell välgörenhet

Välgörenhet är inget nytt fenomen men har yttrat sig i olika former genom tiderna. Under antiken hände det till exempel att rika personer donerade stora summor för att föräldralösa barn och fattiga skulle få mat för dagen, men det fanns inga organisationer som sådana. En viss kulturell välgörenhet existerade också relativt tidigt, där exempelvis hinduer och judar förväntades donera en del av sina inkomster åt dem som behövde hjälp och det samlades in allmosor under kristna mässor.

Johanniterna

Det var först under medeltiden som välgörenhet blev mer organiserat än förr, och bland de första som gick samman i ett gemensamt syfte att hjälpa andra var, ironiskt nog, korsriddarna. Trots att dessa krigare kunde vara ganska brutala var de också svurna att skydda pilgrimer på väg till det Heliga Landet. Mot slutet av 1000-talet hade ett kristet sjukhus upprättats i Jerusalem för att behandla pilgrimer som insjuknat, men även människor av andra religioner, och så småningom kom de som arbetade här att starta en egen, militär riddarorden. Ordern uppkallades efter sjukhusets skyddshelgon, Johannes Döparen, och Johanniterorden kom att bli så mäktig att den snart kontrollerade stora delar av Medelhavet.

Modern välgörenhet

Den mest omvälvande förändringen som hade med välgörenhet att göra kom först under upplysningen då saker som människors värde och rättigheter började diskuteras. 1700- och 1800-talets revolutioner satte saker som jämlikhet och frihet i fokus, och med det även tidigare ignorerade ämnen som kvinnors rättigheter och beskyddandet av djur. Idag finns det välgörenhetsorganisationer i hela världen och det har blivit en naturlig del av många människors liv att donera tid och pengar regelbundet.

Byivadmin

De främsta hjälporganisationerna

Med välgörenhet menas allt som har med hjälp och stöd att göra. Det finns hjälpinstitutioner och föreningar för små och stora problem, men det handlar alltid om att ekonomiskt, praktiskt eller emotionellt försöka minska smärta och lidande. Idag finns det tusentals välgörenhetsorganisationer runt hela jorden och det kan handla om allt från en lokal kattgård till världsomspännande organisationer.

I Sverige doneras miljarder i välgörande syfte varje år och några av de största organisationerna är:

  • Cancerfonden. En ideell organisation som är inriktad på alla aspekter av cancer sedan 1951, inklusive forskning, stöd och information. Cancerfonden får dels in pengar via stora events, dels via privatdonationer. Det är till exempel vanligt att anhöriga till en avliden önskar att pengarna går till organisationen i stället för blommor.
  • Rädda barnen. En internationell organisation med barnen i fokus. Här får barn i Sverige och utlandet hjälp med allt från psykologiskt stöd under coronakrisen till mat och vatten åt flyktingar.
  • Djurens rätt. En av Sveriges äldsta välgörenhetsorganisationer som grundades redan år 1882. Arbetet i denna organisation går ut på att skydda alla djur från att bli illa behandlade, inklusive experiment, levnadsförhållanden och transport.