Med välgörenhet menas allt som har med hjälp och stöd att göra. Det finns hjälpinstitutioner och föreningar för små och stora problem, men det handlar alltid om att ekonomiskt, praktiskt eller emotionellt försöka minska smärta och lidande. Idag finns det tusentals välgörenhetsorganisationer runt hela jorden och det kan handla om allt från en lokal kattgård till världsomspännande organisationer.

I Sverige doneras miljarder i välgörande syfte varje år och några av de största organisationerna är:

  • Cancerfonden. En ideell organisation som är inriktad på alla aspekter av cancer sedan 1951, inklusive forskning, stöd och information. Cancerfonden får dels in pengar via stora events, dels via privatdonationer. Det är till exempel vanligt att anhöriga till en avliden önskar att pengarna går till organisationen i stället för blommor.
  • Rädda barnen. En internationell organisation med barnen i fokus. Här får barn i Sverige och utlandet hjälp med allt från psykologiskt stöd under coronakrisen till mat och vatten åt flyktingar.
  • Djurens rätt. En av Sveriges äldsta välgörenhetsorganisationer som grundades redan år 1882. Arbetet i denna organisation går ut på att skydda alla djur från att bli illa behandlade, inklusive experiment, levnadsförhållanden och transport.