Om man vill starta en egen välgörenhetsinsamling kan man antingen välja att samla in pengar till förmån för en redan etablerad välgörenhetsorganisation, eller skapa en eget verksamhet. Har man en egen verksamhet med välgörenhet, kan man använd sig av NPS eller så kallad Net Promoter Score. Det betyder att man kan se statistik och åsikter om det man gör.

Smarta verktyg med enkäter

Om man vill använda sig av Net Promoter Score, kan man anlita questback.com för flertalet smarta tjänster. En Net Promoter Score fungerar som digitala kundenkäter till varor och tjänster, men kan fungera precis lika bra till en egenstartad verksamhet inom välgörenhet. Använder man sig av Net Promoter Score för man värdefull samlad data genom enkäter online. Har man medarbetare inom verksamheten, kan man även med Net Promoter Score skapa medarbetarundersökningar.

Egen välgörenhet som verksamhet

När man startar egen verksamhet med välgörenhet är det bra att känna till regler kring insamling när det kommer till beskattning. All form av välgörenhet grundas ofta i att samla in pengar till behövande, men kan även vara mat och kläder. Att också använda Net Promoter Score för en välgörenhetsverksamhet, är ett bra verktyg för att synas mer. Då kan man få både positiv eller negativ feedback och vid behov förbättra verksamheten om det behövs.